האם ערכת צוואה ?

מאת עו"ד יוסף קמר

הסתכלות לעתיד בעיניים פקוחות ותכנון מראש הינן תכונות רצויות וראויות. כל אחד מאתנו מתכנן את צעדיו לימים הבאים, לחודשים ולשנים שיבואו, מתוך רצון להיטיב עם עצמו ועם יקיריו והקרובים אליו ולהגשים את מטרותיו בחיים. מה יבטיח את הגשמת המטרות והרצונות אם חס וחלילה יארע הגרוע מכל בטרם עת, והסתלקות פתאומית לעולם שכולו טוב תפתיע? כיצד יובטחו פרנסתם ורווחתם של אלו מבין יקיריך שעדיין אינם יכולים להבטיח את הכנסותיהם? כיצד תובטח חלוקה הוגנת של נכסיך לבני משפחתך בדיוק לפי רצונך?

התשובה האחת והנכונה היא: עריכת צוואה ועדכונה אחת לכמה שנים.

אין פעולה משפטית שתשווה בחשיבותה לעריכת צוואה מתוך מודעות מלאה באשר לצורך בה בזמן שהאדם מצוי בכשירות שכלית ובמלוא חושיו, והוא מודע היטב הן להיקף רכושו, להכנסותיו ולזכויותיו והן לצרכיהם של בני המשפחה האהובים עליו או לרצונותיו להיטיב עם אחרים או להנציח את עצמו או כשרצונו לחלק את רכושו בדרך זו או אחרת.

חוק הירושה קובע אמנם את כללי הירושה על-פי הדין, ובכך נותן מענה לצורך בחלוקת עזבון, אולם זה פתרון חלקי בלבד, כי על-פיו יורשים האשה וילדי המנוח, או קרובים אחרים, חלקים ברכוש שנותר, אך חלוקה זו כללית, אינה פותרת צרכים מיוחדים וכופה שותפות שאינה תמיד רצויה בין יורשים ועלולה ליצור מריבות והפסדים לכולם.

למעלה מארבעים שנים של עבודה משפטית - ובין היתר בתחום הטיפול בעזבונות, ירושות ובעריכת צוואות, והיותי חבר במשך למעלה מעשור בוועדת הירושה של לשכת עורכי הדין בישראל ואף סגן יו"ר הוועדה - למדוני, כי התדיינויות משפטיות יקרות וארוכות וסכסוכי משפחות היו נמנעים מאנשים רבים, אילו מורישיהם היו כותבים צוואות, או היו עורכים את צוואותיהם כראוי ותוך מתן תשומת לב לנקודות חשובות בעת עריכתן. הננו ממליצים על כן לכל אדם לערוך את צוואתו תוך העזרות במומחה וכל עוד באפשרותו לעשות כן, ויפה שעה אחת קודם.

אנו נשמח לסייע לכל המעוניין בעריכת צוואה, או בעדכונה של צוואה קיימת, בכל עת.


עו"ד יוסף קמר

אריה קמר, משרד עורכי-דין

רחוב מנחם בגין 11, רמת גן

טל': 03-6129444 פקס: 03-6129933

דוא"ל: joseph@kammar-law.com


מסמך זה מהווה דף מידע ללקוחות משרדנו בלבד, נועד לעיון ולהגברת המודעות ואין לראות בו פרסום