כתובת:  מנחם בגין 11, מגדל רוגובין-תדהר, קומה 13, רמת-גן,  5268104.

טלפון:    03-6129444                                 פקס:     03-6129933

דואר אלקטרוני: 

עו"ד יוסף קמר

office@kammar-law.com

joseph@kammar-law.com

 

עו"ד נטע קמר

netta@kammar-law.com

אתר אינטרנט:      www.kammar-law.com


Address: 11 Menahem Begin St., Tidhar Tower, 13th Floor, Ramat-Gan, 5268104, Israel

Phone: 972-3-6129444                                 Fax:       972-3-6129933

:Email

office@kammar-law.com

Mr. Joseph Kammar, Adv

joseph@kammar-law.com

netta@kammar-law.com

Ms. Netta Kammar, Adv

   Web Site:      www.kammar-law.com