"אריה קמר - דיני הפקעת מקרקעין",

מהדורה שמינית

(2013)

מאת

עו"ד משה י' קמר

במהדורה חדשה ומורחבת זו, המשתרעת על 1,400 עמודים בשני כרכים, נעשתה התייחסות ל-1300 פסקי דין ישראליים של בית המשפט העליון ובתי המשפט המחוזיים, ל-213 פסקי-דין אנגליים ואמריקאיים, ול-165 ספרים ומאמרים. המהדורות הקודמות אוזכרו במאות פסקי-דין של בית המשפט העליון ובתי המשפט המחוזיים. למהדורה זו נוספו איזכורים של 500 פסקי-דין שניתנו מאז יצאה לאור המהדורה הקודמת.

טופס הזמנת הספר


  
תוכן העניינים