האם ערכת צוואה ? עו"ד יוסף קמר

קרא מאמר                      


                    תמ"א 38 / עו"ד יוסף קמר

קרא מאמר                      


"אריה קמר - דיני הפקעת מקרקעין", מהדורה שמינית (2013)

בעריכת עו"ד משה י' קמר

קרא מאמר                      


                    ביטול הפקעה: החזרת הפיצויים ששולמו

קרא מאמר                      


                    אישור תיקון תביעה למינוי מנהלים מיוחדים למקרקעין

קרא מאמר                      


                    סעיף 197: אין פטור מפיצויים עקב פגיעה במבנים

קרא מאמר                      


                    אין התיישנות של תביעות לפיצויי הפקעת מקרקעין

קרא מאמר                      


                    הוראת הפטור בסעיף 200 לחוק התכנון והבניה אינה חלה על נזק למבנה

קרא מאמר                      


                    החזרת קרקעות שהופקעו ללא פיצויים

קרא מאמר                      


                    הערות בשאלת ההתיישנות של תביעות לפיצויי הפקעת מקרקעין

קרא מאמר                      


                    הפקעת חלק מהמגרש

קרא מאמר                      


                    הפקעת קרקעות לצרכי דרך

קרא מאמר                      


                    הפקעת מקרקעין: הקדמת התכנון להפקעה

קרא מאמר                      


                    ועדות ערר אינה מוסמכות לזמן עדים

קרא מאמר                      


                    מכר ללא תמורה כהפקעה

קרא מאמר                      


                    פגיעה במקרקעין על-ידי תוכנית והפקעה נלווית

קרא מאמר                      


                    פטור מתשלום פיצויי בעד פגיעה במקרקעין

קרא מאמר                      


                    פיצויים בעד מבנים שהופקעו

קרא מאמר                      


                    פיצויים כתחליף לביטול הפקעה

קרא מאמר                      


                    קביעת פיצויים בעד הפקעת מקרקעין

קרא מאמר                      


                    ריבית על פיצויי הפקעה

קרא מאמר                      


                    רכישה חוזרת של קרקע מופקעת

קרא מאמר                      


                    שיעור הריבית על פיצויי הפקעה

קרא מאמר                      


                    תיקון פקודת הקרקעות

קרא מאמר                      


                    תפיסת החזקה במקרקעין

קרא מאמר